dl., 08/10/2012 - 14:55

First European Data Infrastructure Conference, Barcelona

Del 22 al 24 d’octubre de 2012 se celebrarà el I Congrés europeu sobre infraestructures de dades (First European Data Infrastructure Conference) a Barcelona.

En els darrers anys  la Comissió Europea i els Estats membres de la UE han realitzat inversions considerables per tal de crear una infraestructura electrònica paneuropea que pugui donar suport a múltiples col·lectius científics. En conseqüència, ja està prenent forma un ecosistema d’infraestructures electròniques europees dotat de xarxes de comunicacions i instal·lacions de computació d’alt rendiment que proporciona als investigadors europeus de tots els camps instruments i prestacions d’avantguarda que permeten el desplegament de noves instal·lacions científiques a nivell paneuropeu.

La proliferació de dades, cada vegada més ràpida i sustentada en nous i  potents instruments científics, tècniques de simulació i  la digitalització de recursos bibliotecaris, ha estat el catalitzador de l’increment dels esforços i les inversions. S’espera que aquests ajudin a superar el repte de la gestió de dades i garanteixin que s’apliqui un plantejament coherent de la conservació de les dades d’investigacions i de l’accés  a les mateixes. El projecte europeu EUDAT, finançat pel 7PM, té l’objectiu  de resoldre  aquests reptes i d’aprofitar les noves  oportunitats aplicant la seva  visió de futur relativa a una infraestructura col·laborativa de dades.

En aquesta trobada, els usuaris de dades d’investigacions tindran ocasió d’informar-se sobre els serveis desenvolupats actualment per EUDAT.  Hi haurà exhibicions concretes a càrrec de col·lectius científics i centres de dades implicats en aquest projecte.

FONT: CORDIS