Vés al contingut

Es demostra que el projecte “What's Up! Com vas de salut mental?” redueix l'estigma entre els joves

Ja es coneixen els primers resultats de l'impacte del projecte 'What's Up! Com vas de salut mental?' per a joves, i són molt positius. Segons un estudi realitzat per la Fundació Sant Joan de Déu per la Recerca i la Docència i supervisat per l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA), els resultats obtinguts a través de la part del projecte corresponent a les intervencions curriculars conviden a que sigui estés a aquells centres educatius que així ho sol·licitin. Es disposa ja d'evidència empírica de la seva efectivitat a curt i mig termini. L'avaluació ha estat realitzada a través d'una investigació controlada no aleatoritzada, utilitzant escales internacionals que mesuren, per una banda, el canvi en les opinions i creences en salut mental; per altra, el canvi en actituds i la intenció de comportament.

Aquesta part consisteix en la implementació de 9 unitats didàctiques dins el currículum de les matèries, adaptades a les hores lectives, evaluables i que inclouen continguts de salut mental de forma transversal. 

Aquestes dades ens esperonen per seguir treballant en aquest projecte, que el curs passat es va realitzar en fase de pilotatge en 6 centres del territori català i enguany superarà la vintena de centres educatius en un total de 6 comarques catalanes.

Descarrega l'informe complet fent clic aquí.


FONT: Obertament