dl., 08/04/2013 - 15:14

El Regne Unit anuncia la creació d’una xarxa de centres “What Works”

El Cabinet Office del Govern del Regne Unit ha publicat el mes de març un informe sobre la creació d’una xarxa de centres de recerca que tindran per missió sistematitzar i difondre les evidències disponibles sobre l’efectivitat de les polítiques socials.

Més concretament, es preveu la creació de quatre centres que treballaran, respectivament, al voltant dels programes de primera infància, de creixement econòmic local, de reducció de la criminalitat i de millora del benestar en el procés d’envelliment. Aquests quatre centres se sumaran a dos ja existents, centrats en polítiques de salut –el National Institute for Clinical and Health Excellence (NICE)- i en polítiques educatives –la Education Endowment Foundation (EEF).

La creació de la xarxa de centres “What Works” per part del Cabinet Office respon a la importància que tradicionalment ha atorgat el Govern del Regne Unit a l’avaluació de l’efectivitat de les polítiques públiques, i a la intensificació que ha registrat el seu ús en els darrers anys arrel de la crisi econòmica i de les restriccions aplicades als pressupostos públics.

Més informació