Vés al contingut

El Consell Rector d’Ivàlua aprova la Memòria d’Activitats que recull un resum de tots els projectes realitzats al 2022

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
  • El 2022 ha estat l’any de major activitat avaluadora de la història d’Ivàlua amb 12 avaluacions i 11 assessoraments

  • També s’ha treballat en altres projectes d’impuls de la cultura de l’avaluació com vertebrar una comunitat de professionals de l’avaluació, formar en avaluació o impulsar la institucionalització de l’avaluació en el si de l’administració

  • Al 2022 es va aprovar el Pla estratègic d’Ivàlua per al període 2022-25 que identifica els reptes als quals s’enfronta la institució en els propers anys i les línies que cal impulsar per donar-hi resposta

 

Ivàlua publica la memòria anual que recull un resum de tots els projectes realitzats al 2022, que ha estat l’any de més activitat de la seva història amb la realització de 12 projectes d’avaluació i 11 assessorament en avaluació a les administracions i les entitats del tercer sector social. També s’han dut projectes propis d’Ivàlua com el desplegament de la Xarxa de Professionals de l’avaluació, per vertebrar una comunitat de professionals de l’avaluació, i de dos projectes d’impuls de l’evidència sota la marca Què funciona? referents a les temàtiques Pobresa infantil amb el Departament d’Economia i Hisenda i UNICEF i sobre Gènere i Joventut amb el de Drets Socials. L’impuls de la cultura de l’avaluació també s’ha dut a terme aprovant un Pla Estratègic d’Ivàlua 2022-25, formant en avaluació a professionals de les polítiques públiques o impulsant la institucionalització de l’avaluació en el si de l’administració.

La memòria d’activitats que va ser aprovada el 4 de maig per part del Consell Rector, l’òrgan de govern d’Ivàlua. Ja està disponible al web d’Ivàlua i, a més de detallar els projectes i activitats realitzats durant l’any, fa un repàs als balanços econòmics i als assoliments en comunicació.

 

Avaluacions i assessorament en avaluació

Algunes avaluacions destacades que s’han duta a terme al 2022 en l’àmbit Afers socials i desigualtats són les de la Renda Garantida de Ciutadania, el Servei d’Atenció Domiciliària o el suport a l’Oficina del Pla Pilot per a la Renda Bàsica Universal; o bé de l’àmbit Administracions Públiques com el Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona.

 

Impuls de la institucionalització de l’avaluació

D’altra banda, la tasca d’Ivàlua d’impuls de la institucionalització de l’avaluació ha conduït a que s’hagi generat una agenda avaluadora de 125 avaluacions al conjunt dels Departaments i ens de la Generalitat de Catalunya i que la cultura de l’avaluació avanci en la seva sistematizació dins del cicle de les polítiques públiques.

 

Comunitat d’avaluació a Catalunya

També s’està vertebrant una comunitat d’avaluació a Catalunya amb la intervenció d’una pluralitat d’actors al voltant de l’avaluació, en el marc de la Xarxa de Professionals de l’Avaluació i dels espais d’intercanvi que constitueixen els AvaluaVespres, les trobades professionals promogudes per Ivàlua al 2022.

 

Formació en avaluació

La funció formativa d’Ivàlua també ha estat rellevant capacitant en avaluació al personal tècnic, de comanament i directiu de les administracions i entitats del tercer sector social.

 

Pla estratègic d’Ivàlua 2022-25

Al 2022 es va aprovar el Pla estratègic d’Ivàlua per al període 2022-25, que identifica els reptes que ha d’encarar la institució en els propers anys i les línies que cal impulsar per donar-hi resposta.

 

 

Memòria d’Activitats 2022

Pla estratègic d’Ivàlua 2022-25

Presentació de la Memòria d’Activitats per Xavier Cuadras