dj., 07/05/2015 - 15:42

Compareixença de David Casado, analista de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania

David Casado, analista de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, va comparèixer davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.  La compareixença va tenir lloc el passat 8 d’abril a la Sala de grups del Parlament de Catalunya. Aquí podeu consultar l’ordre del dia de la Comissió i el vídeo de la compareixença:

  • Ordre del dia de Comissió de Benestar, Família i Immigració >>
  • Vídeo de la Compareixença >>

Ivàlua ha avaluat en dues ocasions, l’any 2009 i el 2011, la Renda Mínima d’Inserció. Aquests resultats de les avaluacions prèvies de la RMI sumats als arguments que proporciona  l’evidència internacional poden  resultar útils per a valorar la proposta de la renda garantida de ciutadania.  Els informes es troben disponibles en aquest enllaç.