dg., 17/10/2010 - 13:26

Com millorar les polítiques de tria i assignació d’escola per combatre la segregació escolar a Catalunya?

La segregació escolar és un problema no resolt a Catalunya. Tenint en compte que es tracta d’un fenomen que compromet la igualació d’oportunitats, té sentit preguntar-se: quines polítiques i instruments de gestió poden ser més efectives per a resoldre-ho?

Aquesta és la qüestió que es provarà de respondre a l’aula oberta que tindrà lloc el 30 d’octubre, a les 18h, al Palau Macaya. L’acte s’inscriu en el projecte Què funciona en educació?, liderat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill, i que és una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats a Catalunya.

Una xarxa escolar segregada, on els centres escolaritzen perfils marcadament diferents d’alumnes (socioeconòmic, acadèmic o ètnic), és una xarxa que compromet la funció d’igualació d’oportunitats pròpia de l’educació. Com a conseqüència, això provoca un increment de la desigualtat educativa i una reducció de l’efectivitat global de la xarxa. Per contra, una reducció de la segregació escolar afavoreix l’equitat en els resultats educatius i alhora una gestió més eficient dels recursos materials i humans dels centres. En el cas de les famílies, menys segregació implica menys preocupació per la mostra social de cada escola i més èmfasi en criteris d’elecció fonamentats en l’oferta educativa o la proximitat.

El passat mes de gener el Síndic de Greuges de Catalunya i el Departament d'Ensenyament van convocar agents de la comunitat educativa i grups parlamentaris per combatre la segregació escolar en el proper procés d'admissió escolar. Es va valorar molt positivament aquesta iniciativa que busca arribar a acords contra la segregació escolar, en tant que es tracta d'una problemàtica que comporta una vulneració greu del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats  tal com també es va fer palès a l´últim informe del Síndic (Informe I i Informe II). Com avancem en aquesta direcció? Quines altres mesures es podrien implementar a Catalunya?

Múltiples factors poden incidir en la manera com es distribueixin els alumnes entre les escoles però, si ens centrem en la regulació de la demanda escolar, quines polítiques i instruments de gestió de l’elecció de centre i l’assignació escolar durant les etapes obligatòries poden ser més efectives a Catalunya? A l’aula oberta, es presentarà un nou informe que sintetitza l’evidència generada per recerques i avaluacions internacionals i es plantejaran preguntes clau al voltant d’aquest tema:

  • Com fer les polítiques de tria i assignació d’escola més efectives per combatre la segregació escolar a Catalunya?
  • Quins instruments podem millorar i com? Com millorar les polítiques de quotes (màximes i mínimes), les accions de comunicació (per trencar barreres informatives), els xecs o ajuts escolars (per trencar barreres econòmiques) o la zonificació (per trencar barreres territorials)?

El debat, que serà presentat per Marc Balaguer, Director d’Ivàlua, i moderat per Ismael Palacín, Director de la Fundació Jaume Bofill, partirà de l’informe que ha elaborat l’analista d’Ivàlua Miquel Àngel Alegre, una revisió de les evidències generades per recerques i avaluacions sobre polítiques de gestió de l’elecció i assignació escolar en diferents països. L’autor presentarà exemples de polítiques i mesures que han estat aplicades en altres entorns. A més, es comptarà amb la intervenció d’Albert Grau, Inspector d'educació, i d’altres ponents que faran l’aterratge de la temàtica al nostre context.

L’accés al Debat és lliure i gratuït, amb inscripció prèvia. El debat es podrà seguir en directe per streaming i també via Twitter amb el hashtag #EduEvidències