dl., 08/04/2013 - 14:23

Aprovació del Pla de treball per 2013 i de la Memòria d’activitats de 2012

El Consell Rector d’Ivàlua va aprovar el passat 20 de març la proposta de Pla de treball per 2013, que s’inscriu en el marc estratègic 2012–2014 aprovat pel mateix òrgan ara fa un any.

En línia amb les polítiques d’impuls de l’avaluació adoptades pels països amb més tradició avaluadora, el Pla manté i potencia les activitats orientades a promoure la cultura de l’avaluació entre les administracions públiques i el sector social a Catalunya; a generar capacitat tècnica interna en aquest àmbit; a incentivar i a realitzar directament avaluacions d’impacte i econòmiques, i a difondre les evidències que derivin d’avaluacions pròpies i externes, per fomentar el seu ús per part de les administracions i del tercer sector.

El Pla contempla, entre d’altres, actuacions d’avaluació de polítiques actives d’ocupació, de polítiques educatives i de polítiques socials. S’incrementa l’oferta de formació de l’Institut, que inclou nous cursos sobre anàlisi de dades, avaluació experimental i avaluació econòmica, i també l’edició de guies pràctiques i de nous recursos sobre avaluació. Així mateix, l’Institut preveu organitzar dues jornades internacionals, una sobre els programes “de segona oportunitat” per a joves aturats amb un baix nivell d’estudis, i una altra sobre la innovació en les polítiques públiques i el rol que hi pot jugar l’avaluació experimental.

És de destacar l’increment previst d’activitats en l’àmbit local, així com el suport de l’Obra Social “la Caixa” per a les activitats de formació, de producció i difusió previstes.

D’altra banda, el Consell Rector va aprovar també la Memòria d’activitats 2012 de l’Institut, que ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació i a Issuu.