De a

Webinar Ivàlua | Com i per què cal avaluar amb perspectiva de gènere?

Presentació de la Guia Pràctica d’Ivàlua sobre avaluació i gènere

Avaluar amb perspectiva de gènere millora la qualitat de les avaluacions i contribueix a generar elements de coneixement per transformar les polítiques i programes de manera que donin resposta a les necessitats del conjunt de la ciutadania.

Inscripcions

Programa