dt., 04/10/2011 - 13:27

Actuacions 2011 d’anticipació i planificació de l’avaluació

Ivàlua realitza l’any 2011 diverses actuacions orientades a millorar les condicions tècniques que actualment dificulten la realització d’avaluacions. Es tracta d’activitats d’anticipació, preparació i planificació de l’avaluació, que tenen per objectiu passar de la realització d’estudis puntuals retrospectius a generar un flux continu d’informació  que respongui a temps preguntes rellevants sobre l’efectivitat i l’eficiència dels programes que es financen amb fons públics. 

Aquestes actuacions inclouen l’elaboració d’agendes plurianuals d’avaluacions en determinats sectors d’intervenció, les quals es combinen amb diagnòstics i propostes de millora dels sistemes d’informació i dades disponibles necessàries per avaluar. El següent pas és impulsar el disseny i execució de les avaluacions des de l’inici dels programes i desplegar en paral·lel estratègies de recollida i explotació de dades, partint del màxim aprofitament dels sistemes d’informació ja existents. 

L’Institut ha començat a aplicar aquest enfocament l’any 2011 en els àmbits de les polítiques actives d’ocupació, de les polítiques socials i de les polítiques de promoció empresarial.