Pasar al contenido principal

Ivàlua presenta l’avaluació dels primers cinc anys d’implementació de la Llei d’igualtat de dones i homes

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

 

  • L’avaluació, encarregada per l’Institut Català de les Dones, ha analitzat la implementació de la Llei, quins facilitadors, obstacles i resistències s’han produït i l’impacte social de la Llei

  • L’avaluació mostra que hi ha hagut resistències institucionals i individuals que no han permès un assoliment complet dels objectius de la Llei.

 

Ivàlua presenta l’avaluació de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes pel període 2015-2020, encarregada per l’Institut Català de les Dones per donar acompliment al mandat d’avaluar-ne el seu impacte tal com estipula la pròpia Llei. L’avaluació analitza el desplegament de la Llei, per conèixer com s’ha implementat i quins facilitadors, obstacles i resistències s’han donat i el seu impacte social per valorar com la Llei ha contribuït a la igualtat efectiva de dones i homes. En l’elaboració de l’avaluació hi han participat grups i entitats en defensa dels drets de les dones participants al Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) i a l'Observatori de la Igualtat de Gènere.

 

L’avaluació de la Llei 17/2015

La Llei 17/2015 persegueix un canvi estructural i multidimensional que s’havia d’assolir a partir de posar en marxa una sèrie d’instruments i accions. S’ha analitzat el desplegament d’aquests instruments i accions i quins resultats han generat a curt i mig termini. Com a aprenentatges, cal remarcar:

La Llei, un marc necessari: La Llei ha contribuït a modificar el discurs entorn la qüestió de gènere tant a l’administració com en els àmbits sectorials concernits. Ha estat un instrument útil per donar centralitat als drets de les dones i a la qüestió de gènere, ha contribuït a estendre instruments per la promoció de la igualtat i ha possibilitat diverses reivindicacions en aquest àmbit.

Resistències institucionals i individuals: L’insuficient desplegament de recursos per l’execució i seguiment de la Llei, un compromís polític insuficient i una tendència a des-responsabilitzar-se dels temes de gènere, han limitat el desplegament de la Llei i la seva capacitat de transformació, condicionat negativament l'execució d'actuacions i limitant les possibilitats de traduir-la en més polítiques concretes.”

Millores en la igualtat efectiva de dones i homes, però no homogènies segons àmbit: La Llei ha estat un instrument útil per millorar la igualtat efectiva de dones i homes en termes de visibilitat, reconeixement i poder i presa de decisions. Tanmateix, persisteix l’estancament en àmbits clau per assolir la igualtat efectiva i no s’ha avançat en termes de reducció de les desigualtats en l’àmbit del treball domèstic i de cures.

 

De l’avaluació se’n desprenen unes recomanacions a tenir en compte d’ara endavant en el desplegament de la Llei:

Millorar el seguiment del desplegament i assoliments de la Llei. Recollir indicadors d’execució d’actuacions en el marc de la Llei i treballar per reduir la bretxa de dades de gènere per recollir indicadors de resultats intermedis que permetin valorar assoliments en clau de transversalitat i assoliments en clau d’accions específiques.

Reforçar les estructures i organismes per la igualtat. Dotar als organismes i estructures institucionals per la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes del rang institucional i els recursos necessaris per consolidar el compromís polític, vèncer resistències i convertir l’administració en agent líder del canvi estructural en matèria d’igualtat.

Avançar més enllà de la visibilitat i la presència de les dones. Incorporar mecanismes proactius per a superar el pes dels rols, estereotips i pràctiques de gènere en espais de poder per tal de superar la visió androcèntrica i intervenir en àmbits amb major desigualtat, com l’àmbit del treball domèstic i de cures.

 

Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes

El 8 de juliol de 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, amb l’objectiu de fer plenament efectiu el dret fonamental segons el qual els homes i les dones han de gaudir de la igualtat de tracte i d’oportunitats en tots els àmbits de la vida. Per tal de posar en valor la lògica de la transversalitat de gènere, l’avaluació ha comptat amb la participació de grups i entitats en defensa dels drets de les dones participants al Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) i a l'Observatori de la Igualtat de Gènere.

 

Presentació de l’avaluació

L’avaluació s’ha presentat aquest dimecres 1 de febrer en un acte coorganitzat per Ivàlua i l’Institut Català de les Dones amb la participació de la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí Altés que ha assegurat que “Tot i que encara queda camí per recórrer, els reptes propostes de millora que apunta l’avaluació de la Llei, indiquen en la direcció de les actuacions que ja hem implementat amb la creació del Departament d’Igualtat i Feminismes, un element imprescindible per aconseguir la transformació feminista."

Durant l’acte, el director d’Ivàlua, Marc Balaguer Puig, ha parlat de les oportunitats i els reptes que presenta l’avaluació assegurant que “La llei és una bona pràctica en matèria d'institucionalització de l'avaluació ja que estableix des del seu articulat que en un termini de 5 anys a partir de la seva entrada en vigor caldrà avaluar-la". Per la seva banda, l’analista d’Ivàlua Júlia de Quintana Medina n’ha presentat els resultats i ha conclòs que malgrat no haver-se assolit tots els objectius “La Llei ha donat centralitat a la qüestió del gènere, ha contribuït a estendre instruments per la promoció de la igualtat i ha possibilitat fer reivindicacions diverses en matèria d'igualtat de gènere”.

A continuació, la Directora de l’ICD, Neus Pociello Cayuela, ha moderat una taula rodona sobre les polítiques de gènere interseccionals, el paper de la Llei 17/2015 i els mecanismes d’avaluació i seguiment per garantir els drets de les dones en la qual hi han intervingut la professora de la UAB, experta gènere i polítiques igualtat, Sara Moreno Colom; la cap de l’assessoria jurídica del Departament d’Igualtat i Feminismes, Montserrat Polidura Navío; i la vicepresidenta segona del CNDC, Eugènia Bretones Espejo.

La cloenda ha anat a càrrec del president del Consell Rector d’Ivàlua, Xavier Cuadras Morató, i de la secretària de Feminismes, Montserrat Pineda Lorenzo. Cuadras ha destacat que "Actes com el d'avui ajuden a promoure la cultura de l'avaluació, i quan es fan en col·laboració, ens permeten anar més lluny, ajudant a unes millors polítiques i a un millor país". Per la seva banda, Pineda ha recalcat que “Quan parlem d’aquesta avaluació estem parlant d’un determinat període 2015-2020 i una sèrie de reptes, en els quals ja estem treballant, la creació del departament n’és un exemple.” La secretària ha afegit: “La igualtat efectiva no és un eslògan, són polítiques reals i estem treballant per fer-les. Totes nosaltres som agents actius de la transformació democràtica feminista. Per desenvolupar la llei necessitem estructures sòlides i expertes, eines, pressupostos dignes i voluntat política."

 

Avaluació Llei 17/2015

Policy brief Avaluació Llei 17/2015

Infografia Avaluació Llei 17/2015

Informe avaluació Avaluació Llei 17/2015