Pasar al contenido principal

Programa Primer la Llar

El programa Primer la Llar es basa en el model conegut internacionalment com a ‘Housing First’. A  diferència  del  model  d'escala  (caracteritzat  perquè  la  persona  sense  llar  aconsegueix l'habitatge  al  final  del  seu  procés  de recuperació),  aquest  projecte sosté  que, per  tal  que  una persona sense llar millori, primer ha de disposar d’un habitatge permanent. A partir d’aquesta premissa, l'Ajuntament de Barcelona l’any 2015 implementa el projecte pilot Primer la  Llar,  que consisteix  en  50  habitatges  distribuïts  en  dos  lots  de  25  habitatges cadascun. El programa es complementa amb  equips de professionals  de  l'àmbit  social  i  de  la  salut que  realitzen  tasques  de  suport  clínico-social als participants.

Els  habitatges  s'ofereixen  de  manera  permanent  a  persones  sense  llar  i  en  situació d'exclusió  social  severa.  Les  persones  sense  llar  seleccionades  són  totes  majors  de  18  anys, amb  una  llarga  trajectòria  de  vida  al  carrer,  un  estat  de  salut  precari  (malaltia  mental  i/o addiccions), tenen  autonomia funcional  per fer la  vida diària i disposen d'ingressos  econòmics  (o capacitat de tenir-ne).

Extreure lliçons i aprenentatges de cara a la seva incorporació a la Cartera de Serveis per a Persones Sense Llar de l'Ajuntament de Barcelona.
Impacte positiu en la qualitat de vida i salut.
Recuperació personal a través de cinc fases: moratòria, consciència, preparació, reconstrucció i creixement.
Augment de l’autoeficàcia (sentiment de confiança amb les pròpies capacitats per tal de gestionar adequadament les dificultats de la vida quotidiana).
Augment i millora de les relacions socials.
Crear un equip exclusiu per a tot allò relacionat amb la cerca, preparació i gestió dels habitatges, amb coneixements del mercat local de l’habitatge.
Identificar les barreres que no permeten als participants millorar en aspectes de salut mental, dolor i salut en general, així com aquells que els ajuden a sentir-se més vitals.
Identificar aquells aspectes afavoridors i barreres relacionades amb la recuperació personal i l’autoeficàcia.
Creació d’activitats específiques i més intensives pel foment de les relacions socials per aquells col·lectius més refractaris a la millora.
Infografia Primer la Llar