Pasar al contenido principal

Assessorament a la Taula del Tercer Sector pel foment de l’avaluació en les entitats del tercer sector social (2020)

L’assessorament d’Ivàlua a la Taula del Tercer Sector Social (TTSS) durant el 2020 consisteix a continuar sensibilitzant les entitats del tercer sector social sobre la importància d’avaluar les seves intervencions. La col·laboració entre la Taula del Tercer Sector Social i Ivàlua es basa en una proposta d’activitats destinades a:

  • Estendre l’ús del Toolkit dissenyat l’any 2019 com a eina pràctica per a donar resposta a les necessitats específiques de les entitats a l’hora d’avaluar o d’introduir l’avaluació en el si de l’organització.

  • Generar coneixement a partir d’una enquesta sobre la mesura en què les entitats del tercer sector social estan avaluant els seus programes i les maneres com ho estan fent. 

La primera fase de col·laboració entre la TTSS i Ivàlua es va iniciar al 2017 per promoure l’avaluació en les entitats del tercer sector social amb tasques de sensibilització sobre la necessitat i els avantatges d’avaluar programes d’intervenció social. L’assessorament durant el 2019 va comportar els següents productes: 

  • Una anàlisi en profunditat dels 10 assessoraments realitzats l’any 2017

  • Dos seminaris pràctics per dissenyar una pauta de les accions a emprendre per avaluar un programa

  • Toolkit d’avaluació per a les entitats.

Promoure els coneixements i les capacitats vinculades a l’avaluació de projectes socials entre les entitats del tercer sector, a partir de la realització de 3 càpsules formatives i 2 webinars enfocats a la posada en pràctica de les eines del Toolkit
Realitzar una diagnosi sobre l’estat actual de l’avaluació en el tercer sector social, a partir de la realització d’una enquesta a les entitats membre de la Taula
Infografia Tercer Sector