Pasar al contenido principal

Publicació de l’informe “Avaluació del Fons d’Ajuts d’Emergència Social per a Infants Menors de 16 Anys de l’Ajuntament de Barcelona”

Ivàlua ha publicat l’informe d’Avaluació del Fons d’Ajuts d’Emergència Social per a Infants Menors de 16 Anys de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest informe presenta en la primera part una revisió de la literatura sobre les prestacions econòmiques a famílies amb infants per trobar elements que ajudin a millorar el disseny de futures versions del fons d’ajuts d’emergència social a Barcelona. La segona part analitza la cobertura i la distribució territorial de l’ajut i n’estima els seu impacte en termes de reducció de la pobresa infantil, i la tercera part n’assenyala les principals fortaleses i febleses tant del disseny com de la implementació identificades pels tècnics que han tingut la responsabilitat d’administrar-lo, i apunten algunes propostes de millora.