Pasar al contenido principal

Avaluació ex-ante dels Fons Feder

Ivàlua ha dut a terme una avaluació d’impacte dels Fons Feder que hauran de servir per finançar empreses catalanes. Es tracta d’una avaluació requerida per la Comissió Europea dins el programa operatiu  PO FEDER 2014-20, una avaluació “ex ante” per a definir un instrument financer de suport a les PIME catalanes .

El resum executiu de l’informe de l’avaluació, es pot consultar al portal de recursos per a l’avaluació