Pasar al contenido principal

Nova publicació de la OECD sobre el panorama de les administracions públiques

Government at a Glance 2015 : A dashboard of key indicators to help you analyse international comparisons of public sector performance” és el títol d’una nova publicació de l’OECD, que ofereix una  visió panoràmica i una comparativa internacional dels resultats del sector públic. Els indicadors sobre els ingressos del govern, les despeses i l'ocupació es proporcionen juntament amb les dades de productes i resultats en els sectors d'educació, salut i justícia. També inclou indicadors sobre qüestions clau de govern i gestió pública, com la transparència en la gestió pública, la governança, la contractació pública i la implementació de les reformes laborals i de remuneració des de l'any 2008. Si bé el mesurament de l’acompliment del govern durant molt temps ha estat reconegut  per tenir  un paper important en l'augment de l'eficàcia i eficiència de l'administració pública, arran de la crisi econòmica i l'ajust fiscal en molts països membres, la recerca d’indicadors útils és  més necessària que mai per ajudar els governs a prendre decisions informades respecte a decisions difícils i ajudar a restaurar la confiança en les institucions governamentals.

FONT: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)