Pasar al contenido principal

Un estudi de la Universitat Carlos III de Madrid registra millores en la situació de l’avaluació a Espanya

L’estudi, realitzat per Verónica Viñas i titulat “The European Union Drive towards Public Policy Evaluation. The Case of Spain” (Evaluation, 2009, vol. 15, nº4) conclou que la situació de l’avaluació a Espanya ha millorat en els darrers 15 anys, degut fonamentalment a l’ ingrés de l’Estat a la Unió Europea l’any 1986. Altres factors que han contribuït a aquesta millora, segons l’autora són la descentralització política i administrativa, l’ increment de la pressió social per a la millora dels serveis públics, el creixement de la despesa pública i l’actual contracció pressupostària.  

Segons l’autora, professora de la Universitat Carlos III de Madrid, actualment alguns polítics i gestors públics estan assumint l’avaluació de programes i serveis públics com quelcom habitual i útil per a la modernització de les administracions públiques, més enllà de la seva eventual obligatorietat. Tanmateix, diu, “encara queda molt per a que en aquest país l¡avaluació sigui considerada un element crucial en el disseny i implementació de la presa de decisions públiques”.

Més informació: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/evaluacion_politicas_ue