Pasar al contenido principal

Nova edició del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques 2010

Ha finalitzat el període de preinscripció a l’edició 2010 del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques, que Ivàlua organitza i imparteix en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Davant l’elevat nombre de sol·licituds, 160 per a 25 places, enguany també realitzarem 3 edicions del Cicle per donar la màxima resposta possible a l’elevada demanda. En aquesta ocasió seguirem prioritzant la formació de directius, comandaments i tècnics de les administracions autonòmica i local catalanes, que s’afegiran a les 89 persones d’aquests perfils formades en les 3 edicions del Cicle realitzades l’any 2009.

El Cicle es composa de 6 seminaris: el primer consisteix en una introducció general als conceptes, utilitat, enfocaments i mètodes de l’avaluació de polítiques públiques. Segueixen 4 seminaris sobre l’avaluació de necessitats socials, l’avaluació del disseny i la implementació de polítiques públiques, l’avaluació de l’impacte i l’avaluació econòmica. El Cicle es tanca amb un seminari – taller d’aplicació pràctica dels conceptes i mètodes apresos a un projecte d’avaluació.