Pasar al contenido principal

Primera reunió del Grup de Treball per al Desenvolupament de l’Avaluació a les Comunitats Autònomes espanyoles

L’Agència Espanyola d’Avaluació i Qualitat (AEVAL) ha convidat Ivàlua a coordinar un Grup de Treball per al desenvolupament de l’avaluació de polítiques públiques a les comunitats autònomes.

Responent la invitació, Ivàlua ha convocat una primera reunió del Grup de Treball, que ha tingut lloc el 24 de novembre a Logroño, coincidint amb la II Conferencia Estatal de Calidad de los Servicios Públicos, organitzada per AEVAL i pel Govern de La Rioja amb el lema Avaluació, qualitat i eficiència. Polítiques de qualitat i qualitat de les polítiques (trobareu més informació sobre la Conferència a : http://www.2conferenciacalidadserviciospublicos.es).

El Grup de Treball per al desenvolupament de l’avaluació a les comunitats autònomes està constituït per representants delsGoverns de les Illes Balears, el País Basc, Navarra, València, Extremadura i Castella i Lleó, a més de Catalunya. Hi participen també la pròpia Agencia Espanyola d’Avaluació i Qualitat i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

A la reunió celebrada s’ha acordat impulsar, al llarg de 2010, el treball conjunt en els àmbits de formació, desenvolupament de recursos metodològics, sensibilització i implicació dels directius públics en l’avaluació.