Vés al contingut
Accedir al perfil

David Vila Viñas

Afers socials i desigualtat , Gènere i interseccionalitat , Justícia i seguretat , Participació

Organització: Universidad de Sevilla

Tipus avaluació: Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives

Àmbit professional: Universitats