Vés al contingut
Accedir al perfil

Albert Medina Català

Afers socials i desigualtat , Salut

Organització: Servei Català de la Salut

Tipus avaluació: Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública