Vés al contingut
Accedir al perfil

Jordi Brotons Navarro

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Habitatge , Salut

Organització: Ajuntament de Sabadell

Tipus avaluació: Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Participatives

Àmbit professional: Administració Pública , Consultoria , Tercer sector social


Telèfon de contacte: 607489272

LinkedIn: www.linkedin.com/in/jorgebrotonsnavarro

Twitter: @jorgebrotons