Vés al contingut
Accedir al perfil

Alberto Núñez Sabarís

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Gènere i interseccionalitat , Promoció econòmica , Salut

Organització: Independent

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Participatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública , Agències d’avaluació , Consultoria , Professional independent