Vés al contingut
Accedir al perfil

Mateu Turró Calvet

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Habitatge

Organització: ESG PAR, INC.

Tipus avaluació: Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives

Àmbit professional: Professional independent