Vés al contingut
Accedir al perfil

Cristina Blanco Iglesias

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Gènere i interseccionalitat , Promoció econòmica

Organització: KSNET

Tipus avaluació: Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública , Consultoria