Vés al contingut
Accedir al perfil

Oscar García Sauret

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Habitatge , Participació , Promoció econòmica

Organització: GVA

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Participatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública , Centres de recerca , Tercer sector social , Universitats


Telèfon de contacte: 652559974