Accedir al perfil

Laura López Ortells

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Educació , Habitatge , Ocupació i emprenedoria

Organització: Ivàlua

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Participatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública