Accedir al perfil

Júlia De Quintana Medina

Afers socials i desigualtat , Gènere i interseccionalitat , Ocupació i emprenedoria

Organització: Ivàlua

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública