Vés al contingut

QFGJ 01 - Com prevenir i tractar les violències masclistes al jovent? Revisió sistemàtica de l’evidència internacional

Revisió d’evidència de polítiques, programes i intervencions sobre violències masclistes en l'àmbit de joventut

Les violències masclistes, en les seves múltiples manifestacions i formes, afecten un gran nombre de dones i persones LGBTI a Catalunya. Les denúncies per violències sexuals, per exemple, presenten una tendència creixent en els darrers anys, i les persones joves en són les més afectades (Institut Català de les Dones, 2020). Des de fa dècades, el context legislatiu de Catalunya ha assignat a les administracions públiques l’obligació de dur a terme polítiques que contribueixin a l’erradicació de la violència masclista, en sentit ampli. En aquesta línia, per poder dissenyar polítiques efectives, cal revisar què s’ha fet darrerament, els resultats obtinguts, així com els principals buits i limitacions de la literatura.

Aquesta publicació consisteix en una revisió de l’evidència internacional, que té com a objectiu identificar les diferents polítiques, programes i intervencions que s’han dut a terme en matèria de joventut arreu del món, i quina ha estat la seva avaluació, per tal de conèixer els elements que funcionen, així com subratllar els que no, en l’àmbit de les polítiques sobre violència masclista. En síntesi, l’elaboració del present informe persegueix la finalitat d’orientar les polítiques públiques de Catalunya, concretament en el context de la joventut, a partir de l’evidència científica.

QFGJ 01 - Com prevenir i tractar les violències masclistes al jovent? Revisió sistemàtica de l'evidència internacional

La revisió d’evidència s’acompanya de dos documents complementaris. El primer, titulat Problemàtica QFGJ 01 - Què són les violències masclistes i quines formes prenen en el col·lectiu de persones joves?, explica la importància del cicle vital en la comprensió de les violències masclistes. Així mateix, conceptualitza i dimensiona aquesta problemàtica a Catalunya. Addicionalment, per tal d’identificar els principals reptes de futur que han d’entomar les administracions públiques catalanes per erradicar les violències masclistes en l’etapa juvenil a Catalunya, s’ha elaborat un altre document: Aterratge QFGJ 01- Explorant les polítiques contra les violències masclistes en la joventut a Catalunya: punt de partida, reptes i recomanacions.

Problemàtica QFGJ 01 - Violències masclistes en el jovent

Aterratge QFGJ 01 - Polítiques contra les violències masclistes en la joventut a Catalunya

Portada - QFGJ 01