Vés al contingut

Missió i objectius

Promoure la cultura de l’avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques a Catalunya, les entitats sense ànim de lucre que persegueixin finalitats d’interès públic i entre la ciutadania en general.

Ivàlua treballa per aconseguir que l’avaluació de polítiques públiques i de programes:

 • es realitzi de forma sistemàtica i rigorosa;
 • contribueixi a generar debat públic sobre les solucions més efectives i eficients per a donar resposta als problemes de la nostra societat.
 • s’utilitzi de forma efectiva per part dels poders públics;
 • s’incorpori a l’actuació habitual de les administracions públiques i d’entitats del tercer sector;
   

Cicle de l’evidència i les polítiques públiques

Mitjançant la col·laboració activa amb les administracions públiques i el tercer sector social, Ivàlua fa ús de la independència i el rigor tècnic per generar evidència i aportar coneixement objectiu que sigui de rellevància per informar les decisions sobre polítiques públiques al nostre context, actuant sempre amb la màxima transparència.

 • Primera i única institució pública dedicada única exclusivament a l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya.
 • Equip multidisciplinari d’experts en metodologies d’avaluació de polítiques públiques.
 • Relació directa amb les administracions.
 • Ampli coneixement del context local i les polítiques públiques que es duen a terme a Catalunya.
 • Expertesa en el coneixement i ús de mètodes qualitatius i quantitatius
 • Suport de recercadors i experts procedents del món universitari, del teixit social i de professionals independents.

La Teoria del canvi d’Ivàlua parteix de la següent constatació:

 • Es dediquen cada any molts recursos en la posada en marxa de polítiques públiques.
 • S’esmercen en canvi molts pocs esforços a conèixer quines d’aquestes polítiques responen a una necessitat, es dissenyen o es posen en marxa correctament i si aquestes funcionen.

L’avaluació és la millor forma de generar coneixement per a una presa de decisions més informada i de conèixer diferents aspectes sobre una política pública:

 • si una política dona resposta a un problema (avaluació de necessitats)
 • si està ben dissenyada (avaluació de disseny)
 • si es posa en marxa tal i com es va concebre (avaluació de la implementació)
 • si té un impacte concret sobre els seus participants i sobre el conjunt de la ciutadania (avaluació de l’impacte)
 • si els beneficis per a la societat associats a una política en compensen o no els seus costos (avaluació econòmica).

Ivàlua aposta per Avaluar per millorar:

 • Realitza avaluacions per aportar noves evidències que ajudin a millorar l’eficàcia i eficiència de les polítiques i programes.
 • Contribueix a situar l’evidència com a element rellevant en la seva presa de decisions de les administracions públiques i el tercer sector social. 
 • Fa difusió dels coneixements i recursos existents per capacitar les organitzacions i facilitar la incorporació de l’avaluació en el seu funcionament.


Teoria Canvi Intervencions Publiques

Per acomplir la seva missió, Ivàlua segueix les següents línies estratègiques, per a les quals desenvolupa un conjunt concret d’accions:

 • Avaluació de polítiques públiques i assessoraments
  • Avaluar polítiques públiques per encàrrec de les administracions públiques i de les entitats sense ànim de lucre.
  • Proporcionar assessorament a les administracions públiques i a les entitats sense ànim de lucre interessades a avaluar o a millorar l’avaluabilitat dels seus programes i polítiques.
  • Desenvolupar projectes de recerca sobre avaluació de polítiques públiques.
  • Participar en programes de recerca d’altres organismes relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques.
 • Formació i generació de recursos formatius
  • Realitzar activitats formatives pròpies sobre avaluació i avaluabilitat de polítiques públiques.
  • Participar en programes de formació d’altres organismes sobre avaluació de polítiques públiques.
  • Generar coneixement, informació i materials formatius que permetin a les administracions públiques, a les entitats sense ànim de lucre i a la societat en general familiaritzar-se amb l’anàlisi i l’avaluació de polítiques públiques.
 • Promoció i difusió de l’avaluació
  • Difondre els resultats de les avaluacions de polítiques públiques realitzades
  • Dur a terme revisions d’evidència en sectors i àmbits específics.
  • Generar materials de difusió sobre la cultura de l’avaluació i l’evidència generada.
  • Organitzar jornades i esdeveniments centrats en la promoció de la cultura de l’avaluació.
  • Participar en jornades i seminaris  d’abast nacional i internacional relacionats amb l’avaluació de polítiques publiques
  • Treballar en xarxa amb altres institucions que es dediquen a promoure la cultura de l’avaluació.
    
Línies estratègiques Ivàlua


Documentació descarregable