Màster Interuniversitari de Gestió Pública | Universitat Autònoma de Barcelona-Universitat de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra

La col·laboració d’Ivàlua en el MGP té els següents objectius d’aprenentatge:

  • Comprendre els principals models teòrics i metodològics de l’avaluació de les polítiques públiques. 
  • Aprendre com s'apliquen aquests models teòrics i metodològics per a realitzar una recerca en aquest àmbit. 
  • Entendre les formes d'aplicabilitat d'aquests coneixements en l'anàlisi i abordatge de polítiques i programes públics  complexos.  
  • Assolir els coneixements i habilitats necessàries per aplicar aquests coneixements en entorns organitzatius de l'àmbit de la política i la gestió.

Cursos relacionats

  • Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Curs de Contractació pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Official Master’s Degree in Political Science | Universitat Autònoma de Barcelona