Vés al contingut

Impost sobre les estades en establiments turístics

L’any 2012 es va aprovar la creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), i al 2017 una altra llei ampliava i modificava algunes tarifes. L’objectiu actual de l’impost és nodrir el Fons per al foment del turisme, un fons creat per la mateixa Llei amb l’objectiu de millorar la competitivitat i sostenibilitat de Catalunya com a destinació turística, i internalitzar les possibles externalitats causades per l’activitat turística en zones d’alta concentració turística. La intervenció està en línia amb mesures aprovades a diferents països europeus – només 8 dels 27 països de la UE no disposen d’aquest impost - però l’evidència internacional sobre l’efectivitat de les mateixes és encara escassa. A Espanya, les Balears i Catalunya son les úniques comunitats que tenen implantat aquest impost.

L’IEET grava “la singular capacitat econòmica de les persones físiques que es posa de manifest amb l'estada en els establiments subjectes a l'impost”. El fet imposable és l'estada, per dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que fan els contribuents en certs establiments turístics. Al 2017 s’inclou una tarifa per l’habitatge d’ús turístic i es grava els creuers que estan menys de 12h al Port de Barcelona.

Acte de presentació de l’impost

Documents

Millorar al competitivitat i sostenibilitat del turisme a Catalunya
La introducció de l’impost turístic al 2012 o la modificació tarifària del 2017 (o altres factors associats a aquests períodes) no ha tingut un efecte significatiu sobre la demanda turística. Aquest efecte es dona tant pel conjunt de Catalunya com per les tres marques turístiques analitzades.
Avaluar l’ús dels recursos obtinguts per l’impost
Establir uns objectius clars i avaluables a l’hora de dissenyar polítiques públiques
Infografia Impost estades establiments turistics