Vés al contingut

La pobresa energètica a Catalunya

Des del començament de la crisi econòmica l’any 2007 a gran part dels països d’Europa s’han fet cada cop més visibles els casos de famílies que han deixat de poder accedir a un consum adequat d’energia. És a dir, que es troben en situació de pobresa energètica.

En el marc d'aquesta avaluació s'ha fet una quantificació de la pobresa energètica a Catalunya en base a diverses mètriques que s'utilitzen per mesurar-la i s'ha elaborat un model per a la desagregació comarcal del fenomen.

Estimar el nombre de persones i llars en situació de pobresa energètica.
Dimensionar el cost pressupostari de donar cobertura a totes les persones que es troben en aquesta situació a Catalunya.
Disposar de millors elements de mesura d’aquesta problemàtica amb la finalitat de dotar-se d’eines per a una millor presa de decisions per part dels poders públics en aquest àmbit.
La pobresa energètica és un fenomen multidimensional i amb manifestacions diverses. No només és pobre energètic qui no pot escalfar casa seva, sinó també qui necessita endeutar-se o reduir el consum d’altres béns de primera necessitat per fer-ho.
Afecta com a mínim el 7.5% de les llars catalanes. Depenent de l’indicador que s’utilitzi per mesurar-la, la pobresa energètica afecta entre 225.000 i 579.000 famílies de Catalunya.
Conèixer les causes de la pobresa energètica a Catalunya és clau per poder dissenyar polítiques per combatre-la.
Avançar en la definició formal de pobresa energètica i establir indicadors per fer-ne un seguiment.
Entendre les causes de la pobresa energètica a Catalunya com a primer pas per combatre-la.
Avaluar adequadament les intervencions que es plantegin.
Infografia Pobresa Energètica