Vés al contingut

Fons d’Ajuts d’Emergència Social per a Infants menors de 16 anys (2017-2018)

El Fons d’Ajuts d’Emergència Social per a Infants menors de 16 anys de l’Ajuntament de Barcelona és un programa que consisteix en una transferència monetària de 100€ mensuals no condicionada durant 9 mesos. La transferència es realitza a través d’una targeta moneder no nominativa utilitzable per a despeses en alimentació, material escolar, higiene i roba, complementària amb d’altres ajuts finalistes, com ara els ajuts menjador, o amb la renda mínima d’inserció. Té l’objectiu de mitigar situacions de vulnerabilitat d’infants i adolescents en situació de necessitat, de manera que la situació familiar no comporti impediments per a cobrir necessitats bàsiques imprescindibles en matèria d’alimentació, higiene i material escolar.

L’avaluació de la implementació del programa, realitzada per Ivàlua, es va presentar a la Comissionada de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona el dia 19 de novembre de 2019.

Documents

L’ avaluació analitza l’eficiència del targeting de l’ajut econòmic de l’Ajuntament de Barcelona a les famílies amb infants d’entre 0 i 16 anys i l’impacte de l’ajut en termes de treure infants del risc de pobresa.
La ciutat de Barcelona uns 68 mil nens d’entre 0 i 16 anys d’edat aproximadament estan en risc de pobresa, dels quals 30 mil estan en risc de pobresa severa.
L’ajut dona cobertura a un 36,2% dels infants en risc de pobresa severa de la ciutat i aconsegueix reduir proporció d’infants que es troben en risc de pobresa així com la bretxa de pobresa de forma significativa.
Malgrat la progressiva reducció de la cobertura, l’ajut ateny una proporció molt considerable de la població infantil en situació de pobresa severa.
Tanmateix, hi ha marge de millora pel que fa a focalització de l’ajut. Tot i la millora de dos punts percentuals amb relació al 2016, del conjunt de beneficiaris de l’ajut, el 80% és en risc de pobresa severa. A més a més, l’ajut d’emergència social té un impacte sobre el nombre i proporció d’infants que es troben en risc de pobresa com sobre la bretxa de pobresa.
Incloure la renda dels dos progenitors o tutors en cas de custodia compartida.
Explorar mecanismes de reducció del cost de l’ajut que siguin no lineals i modular la quantia de l’ajut específic per a unitats familiars monoparentals d’acord amb la renda, o substituir-lo per un tractament privilegiat en el còmput de la renda.
Focalitzar l’ajut en els col·lectius més vulnerables.
Infografia Ajuts 0-16