Vés al contingut

Pla d’Infància 2021-2023. Reptes i actuacions per millorar les vides i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona

El Pla d’infància 2021-2030: reptes i actuacions per millorar la vida i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona recull les principals polítiques que afecten la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona amb visió de full de ruta a mitjà termini.

El pla s’estructura en base a 7 drets fonamentals: el dret a unes condicions materials i econòmiques adequades; el dret a l’educació, el lleure, la cultura, el joc i el descans; el dret a la salut integral i els serveis sanitaris; el dret a la família i les seves responsabilitats i la protecció social de la infància; el dret a la protecció contra les discriminacions i les violències; el dret a la participació, l’escolta i a rebre una informació adequada, i l’interès superior de l’infant.

El Pla contempla l’elaboració d’un sistema d’indicadors de seguiment i l'elaboració d'informes d’avaluació triennals, que han de servir per anar valorant el desplegament i els assoliments del Pla.

Ivàlua ha assessorat tècnicament a l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona en el plantejament del primer informe d'avaluació.

Vetllar perquè l'avaluació del Pla d'Infància 2021-2030 sigui informativa i útil de cara a les actualizacions del Pla que estan previstes cada tres anys.
S'han realitzat 4 sessions de treball amb l'equip de l'IIAB responsable de l'avaluació del Pla d’infància 2021-2030.
Després de cada sessió, s'ha elaborat una nota tècnica recollint les recomanacions fetes per Ivàlua durant la sessió sobre com enfocar l'avaluació i com presentar els resultats de les anàlisis.