Vés al contingut

S’inicia un projecte d’impuls de la transferència de l’evidència educativa per avançar en el disseny de les polítiques educatives

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
  • La primera sessió està dedicada a debatre sobre la reducció del nombre d’alumnes a les aules
  • Hi participen el Departament d’Educació, el d’Economia i Hisenda i Ivàlua

El Servei de Projectes i Transparència del Gabinet Tècnic del Departament d’Educació, l’Àrea d’avaluació econòmica de polítiques públiques del Departament d’Economia i Ivàlua inicien un nou projecte d’impuls de la transferència de l’evidència educativa amb l’objectiu de contrastar-la amb aquells professionals que estan al càrrec de dissenyar i prendre decisions relatives a les polítiques educatives.

Aquesta iniciativa consisteix en la organització de seminaris de transferència de l’evidència educativa i permet que l'evidència generada en educació, com la desenvolupada durant els darrers anys en el projecte conjunt d’Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill Què funciona en educació? i d’altra, s’adapti i s’aterri per tal que sigui útil. Aquests seminaris estan dirigits específicament a aquells professionals que activament dissenyen i prenen decisions sobre polítiques educatives.

L’Àrea d’avaluació de polítiques públiques del Departament d’Economia i Ivàlua aporten al projecte el seu coneixement i experiència en la millores de les polítiques a partir de l’evidència científica. El Servei de Projectes i Transparència aporta el coneixement de la realitat educativa, element clau per l’aterratge i transformació de l’evidència en propostes polítiques concretes i viables.

La sessió d’obertura d’aquests seminaris, que es durà a terme el 2 de març, està dedicada a la reducció del nombre d’alumnes per aula, una prioritat educativa de consens que serà implementada de forma progressiva a les escoles catalanes a partir del curs que ve.

La reducció d'alumnes per aula, una prioritat educativa de consens

Un dels grans consensos entre tots els agents educatius és el fet que reduir el nombre d'alumnes per aula permet incrementar la qualitat docent i millorar el resultats educatius de l'alumnat, sobretot el vulnerable. Fent-se'n ressò, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya va anunciar durant el novembre de l'any 2021 la seva voluntat d'iniciar el desplegament d'aquesta mesura a partir del curs escoles 2022-2023. De fet, aquesta és una mesura prioritària inclosa en el Pla de Govern de la XIV Legislatura.
 
Concretament, les escoles de Catalunya tindran el curs que ve 20 alumnes a P3, enlloc dels 25 com fins ara. Aquesta reducció de ràtios s'anirà aplicant progressivament en els propers 9 cursos escolars fins a arribar a sisè de primària. La conselleria destinarà pel proper curs escolar 56,8 milions d'euros per reduir les ràtios a P3, fet que implicarà la contractació de 1545 professionals i obrir 450 grups nous.  

Sessió d’obertura: Reducció d’alumnes per aula

Objectius del seminari

  • Contrastar la utilitat l'evidència internacional existent sobre la reducció de ràtios a l'aula
  • Esbrinar noves necessitat de coneixement i d'evidència per desplegar aquesta mesura d'una forma més robusta
  • Concretar processos, formes i requeriments per acompanyar el desplegament previst de la mesura, tenint en compte la generació de coneixement científic
  • Concretar finestres d'oportunitat per poder avaluar la mesura en clau d'efectivitat i de la seva eficiència

Programa | 2 març 2022 | 11-12.30h

El seminari serà virtual i combinarà presentacions breus amb sessions de treball grupal:

11h- 11.05h. Presentació de la iniciativa
 
11.05h- 11.25h. Presentació breu de la revisió d'evidència sobre 'El nombre d’alumnes per aula influeix en els resultats educatius?', realitzada per Mauro Mediavilla (Professor especialitzat en economia de l'educació de la Universitat de València)
 
11.25h-11.35h. Preguntes i resolució de dubtes
 
11.35h-12.15h. Treball en grups sobre activació de l'evidència en la mesura de reducció de ràtios
 
12.15 h-12.30h. Plenària sobre conclusions i propers passos 

 

Relacionats:
Projecte Què funciona en educació?