Vés al contingut

Publicats els resultats generals de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12)

Aquesta publicació en dos volums presenta els resultats generals de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12), coordinada per Pau Serracant. Es tracta d’una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, l’anàlisi de la qual ha estat realitzada per un conjunt d’experts en diferents temàtiques.

Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, hi ha participat juntament amb Ricard Benito, amb la redacció del capítol 5 del volum 2, titulat “Polítiques socials i utilització dels serveis públics”.

Aquest capítol té per objectiu fixar-se d'una banda en el diagnòstic que els joves elaboren a propòsit de les circumstàncies que els envolten i els ha tocat viure. Es tracta  de conèixer i posicionar el sentit i la mesura com uns i altres perceben els principals problemes col·lectius que té avui dia plantejats la societat catalana.  Igualment, i sobre la base de les percepcions projectades sobre el pla col·lectiu, es fa una aproximació al terreny dels problemes d’afectació personal, aquells que els joves afirmen que els afecten de manera més directa. D'altra banda en major o menor correspondència amb les percepcions sobre les problemàtiques col·lectives i amb la intensitat amb què els joves diuen viure-les, esdevé rellevant concretar l’atenció en els usos i les valoracions que aquests joves fan dels serveis públics al seu abast.

FONT: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Joventut

Més informació

[Español]