Vés al contingut

Publicada la norma UNE-ISO 2789:2014 Informació i documentació. Estadístiques internacionals de biblioteques

AENOR acaba de publicar la norma UNE-ISO 2789:2014 Informació i documentació dedicada a les estadístiques internacionals de biblioteques.

La Biblioteca Nacional de España ha participat en l’elaboració de la norma internacional ISO i en l’adaptació espanyola a través del Comitè tècnic 50 d’AENOR.

Aquesta norma, aplicable a tot tipus de biblioteques, és un referent per a les estadístiques bibliotecàries en l'àmbit internacional i està a la base de les estadístiques dels sistemes bibliotecaris dels diferents països.

El text es divideix en cinc apartats:  Termes i definicions; Funcions actuals de les biblioteques; Usos i beneficis de les dades estadístiques;  Informe de les dades estadístiques; Recollida de les dades estadístiques (biblioteques, ús i usuaris, col·leccions, instal·lacions, gestió, despeses i personal).

FONT: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i  Biblioteca Nacional de España (BNE)

[Español]