Vés al contingut

Publicació del treball ‘Especificació d’un sistema d’indicadors per mesurar la inserció laboral’

L’Observatori d’Empresa i Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua, han treballat conjuntament, en l’elaboració del document  Especificació d’un sistema d’indicadors per mesurar la inserció laboral amb l’objectiu de definir uns indicadors que permetin mesurar la inserció laboral en el mercat de treball, tant a nivell individual com d’un col·lectiu determinat. Aquest sistema defineix un marc conceptual per a calcular indicadors d’inserció laboral i la seva materialització vindrà determinada per la informació disponible.

Accés al document >>