dl., 08/04/2013 - 18:18

Ordenança sobre transparència i lliure accés a la informació de l’Ajuntament de Saragossa

El Govern municipal de Saragossa ha aprovat un projecte d’ordenança de transparència, i es converteix així en una de les primeres ciutats espanyoles a implantar una normativa d’aquest tipus, que utilitzarà el web municipal com a principal eina per a la seva gestió. Algunes de les primeres dades que es faran públiques són les  retribucions de consellers i del personal municipal, les subvencions i convenis municipals, les factures municipals, a partir d’un determinat llindar econòmic, els informes trimestrals de factures pendents i contractes, entre d’altres.

 

Més informació