Vés al contingut

Nova línia d’assessorament per a l’encàrrec d’avaluacions externes

 Ivàlua posa al servei de les administracions públiques catalanes una línia d’assessorament per a l’encàrrec d’avaluacions externes.  Els objectius específics d’aquest assessorament són els següents: 

  • assegurar la connexió de l’avaluació amb processos de presa de decisions sobre la posada en marxa, la continuïtat, la modificació o la reorientació d’actuacions públiques;
     
  • assegurar la viabilitat tècnica i la qualitat de l’avaluació;
     
  • potenciar l’accés i el tractament de dades contingudes en registres administratius per part dels avaluadors, dins dels límits previstos en la normativa de protecció de dades personals; 
     
  • fomentar la difusió pública dels resultats de les avaluacions. 

Les tasques d’assessorament poden incloure, entre d’altres, l’elaboració dels plecs de prescripcions tècniques, la identificació de possibles avaluadors externs, la revisió i valoració tècnica de propostes i la supervisió tècnica de l’avaluació, incloent aspectes de comunicació i difusió.  

Per ordenar i donar transparència a la detecció i selecció de projectes d’assessorament a ser inclosos en el Pla de Treball 2011 d’Ivàlua, obrim un període per a la presentació de propostes per part de les administracions públiques catalanes. 

La data límit per a la presentació de propostes és el 30 de setembre, inclòs.

Més informació