Vés al contingut

Nova línia d’assessorament per a la millora de la informació disponible per realitzar avaluacions

Ivàlua posa al servei de les administracions públiques catalanes una línia d’assessorament per fomentar la disponibilitat i la qualitat d’informació rellevant per realitzar avaluacions. Aquest assessorament podrà incloure actuacions orientades a: 

  • la millora de la disponibilitat i de la qualitat de la informació continguda en registres administratius i/o derivada de sistemes d’explotació de  dades existents, per tal d’ajustar-la als requeriments de les avaluacions de necessitats, d’impacte i/o econòmiques; 
     
  • l’acompanyament en processos de definició i implantació de sistemes de recollida i d’explotació de dades administratives per a l’avaluació de necessitats, d’impacte i/o econòmica de noves polítiques o de programes pilot; 
     
  • el disseny d’enquestes que permetin millores substancials en la informació disponible per realitzar avaluacions de necessitats, d’impacte i/o econòmiques,  de forma coordinada amb organismes competents  en aquest àmbit (IDESCAT,  Centre d’Estudis d’Opinió). 

Per ordenar i donar transparència a la detecció i selecció de projectes d’assessorament a ser inclosos en el Pla de Treball 2011 d’Ivàlua, obrim un període per a la recepció de propostes per part de les administracions públiques catalanes. 

La data límit per a la presentació de propostes és el 30 de setembre, inclòs. 

Més informació