dc., 06/04/2011 - 13:28

Nova guia sobre la metodologia qualitativa aplicada a l’avaluació de polítiques públiques

En el marc de la col·lecció de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques, Ivàlua ha editat la Guia pràctica 8. La metodologia qualitativa en l’avaluació de polítiques públiques, redactada per Jordi Sanz, analista d’Ivàlua, i descarregable gratuïtament des del Portal de recursos per a l’avaluació, on també hi podeu trobar les 7 guies prèvies d’aquesta col·lecció. 

Durant els últims vint anys, les experiències d’investigacions qualitatives s’han anat consolidant en camps com la sociologia, l’antropologia, la psicologia o les ciències polítiques. Com a conseqüència, la pràctica de la recerca qualitativa s’ha anat acomodant de forma diferent en cada una de les disciplines tant pel que fa a la seva vessant tant teòrica com metodològica. Aquesta guia pretén donar a conèixer de forma pràctica quines són les principals característiques de la recerca qualitativa, i quin és el seu paper en l’aplicació dels anomenats mètodes mixtos d’avaluacions de polítiques públiques. 

La guia s’estructura en 4 seccions: en la primera es defineix la metodologia qualitativa aplicada a l’avaluació de polítiques públiques; en la segona s’enumeren les tècniques de recollida de dades; en la tercera s’explica pas per pas com portar a terme l’anàlisi de dades qualitatives i, finalment, en la quarta, es fan algunes reflexions sobre aspectes relatius al rigor científic d’aquesta metodologia.