dc., 18/11/2015 - 11:10

Nou informe “ Better Live Index” (Espanya) de l’OECD

L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) acaba de publicar el mes d’octubre l’Informe anual per Espanya del Better Live Index. Aquest índex permet comparar el benestar en diferents països basant-se en 11 temes que l'OECD ha identificat com a essencials per a les condicions de vida materials i la qualitat de vida.

Espanya obté bons resultats en algunes mesures de benestar general de l'Índex per a una Vida Millor. Espanya se situa per dalt de la mitjana en balanç vida-treball, habitatge, estat de la salut i sentit de comunitat, però per sota de la mitjana en qualitat mediambiental, educació i competències, i ocupació i remuneració.

En general, els espanyols estan menys satisfets amb la seva vida que la mitjana de l'OECD. Al demanar que qualifiquessin la seva satisfacció general davant la vida en una escala de 0 a 10, els espanyols li van atorgar una qualificació de 6.5, més baixa que la mitjana de l'OECD de 6.6.

Més informació

FONT: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)