Vés al contingut

Mesures d’avaluació del PDPA 2012 – 2013 aprovat pel SOC

El 16 de febrer el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya va aprovar un Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives d’Ocupació de Catalunya (PDPA) 2012–2013, emmarcat en l’Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020. El PDPA es defineix com l’instrument per impulsar un model de planificació, execució i avaluació de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya que articuli els serveis públics d’ocupació i n’impulsi la qualitat.

El document conté una secció dedicada a mesures per a la innovació i la modernització, dins de la qual se n’inclouen algunes d’específiques sobre prospecció, anàlisi, planificació i avaluació de les polítiques actives d’ocupació. En concret, el document preveu el disseny d’un model d’avaluació per al Servei d’Ocupació de Catalunya, que serveixi per valorar l’eficàcia i l’eficiència de els polítiques gestionades pel SOC en el marc del PDPA. Addicionalment, i entre altres mesures, la secció contempla la consolidació del sistema d’informació de les PAO (SIPAO), tot incorporant i integrant la totalitat de les dades relatives als diferents programes al sistema, la qual cosa pot comportar una millora substancial de les condicions d’avaluabilitat en aquest sector d’intervenció pública.

 

Més informació