dj., 07/05/2015 - 15:42

Memòria d’activitats d’Ivàlua

El passat 22 d’abril, el Consell Rector d’Ivàlua va aprovar la Memòria d’activitats 2014 de l’Institut, que ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació i a Issuu. Es tracta del sisè balanç d’activitats que presenta Ivàlua des que es va posar en funcionament l’any 2008.

El text inclou també una síntesi de les principals actuacions dutes a terme per l’Institut en aquest període, en les línies d’avaluació, formació i documentació, promoció, i avaluació de l’avaluació.