Vés al contingut

Memòria d’activitats 2010

La Memòria d’activitats 2010  d’Ivàlua ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació. Es tracta del balanç d’activitats realitzades al llarg de 2010 que presenta l’Institut.  

El text es va aprovar el passat 16 de febrer en una reunió del Consell Rector del consorci a la que van assistir per primer cop el Sr. Albert Carreras, secretari d’Economia i Finances de la Generalitat i nou vicepresident del consorci, el Sr. Jaume Magre, vocal representant del Consell Interuniversitari de Catalunya i el Sr. Josep M. Rañé, vocal representant del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.