dv., 12/09/2014 - 12:02

La Comissió Europea fomenta la reutilització de les dades del sector públic

La Comissió Europea publica unes directrius per ajudar als Estats Membres a aplicar la Directiva revisada sobre la reutilització de la informació del sector públic que haurà de ser transposada a les legislacions nacionals abans del juliol de 2015. Les dades obertes  del sector públic es poden utilitzar com a base per a la creació de serveis i productes innovadors de valor afegit   que fomenten la inversió en els sectors basats en les dades.

FONT: Portal de administración electrónica