dc., 29/04/2020 - 14:07

Ivàlua publica un informe sobre reptes i millores de l’avaluació a partir de 10 assessoraments d’entitats de la Taula del Tercer Sector Social, dels que en sorgeix l’eina pràctica en avaluació Toolkit

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
  • La Taula d’entitats del Tercer Sector Social i Ivàlua diagnostiquen l’ús de l’avaluació per part de les entitats a través d’una enquesta llençada a les entitats associades aquest mes

  • Ivàlua ha publicat l’informe L’avaluació al tercer sector social. Reptes i propostes de millora basant-se en l’anàlisi de 10 assessoraments fets a entitats socials

  • Fruit d’aquest procés d’assessorament s’ha concebut una nova eina aplicada d’avaluació per a les entitats socials anomenada Toolkit, que s’acaba de fer pública

Ivàlua publica el nou informe L’avaluació al tercer sector social. Reptes i propostes de millora a partir de l’anàlisi de casos que dimensiona l’avaluació a les entitats del tercer sector basant-se en 10 assessoraments fets a entitats associades a la Taula del Tercer Sector Social. Els resultats de l’anàlisi mostren que els reptes per a introduir l’avaluació en el tercer sector social són diversos i de diferent naturalesa, donant-se al llarg de tot el cicle de disseny i gestió dels programes. Aquests reptes impliquen la millora tant del plantejament estratègic dels programes com d’aspectes operatius.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, fruit també de l’assessorament rebut per part d’Ivàlua, acaba d’enviar a les entitats del tercer sector social de Catalunya associades una enquesta per conèixer l’estat i l’ús de l’avaluació en el sí de les entitats més globalment. Ivàlua, a partir dels resultats de l’enquesta que estarà oberta per a les entitats fins a finalsde maig, farà un diagnòstic sobre la situació de l’avaluació a les entitats del tercer sector amb l’objectiu de dimensionar-ne les necessitats i tenir elements per teixir un futur pla d’acció en avaluació. 

En paral·lel, s’acaba de fer públic un nou recurs aplicat en avaluació anomenat Toolkit que s’ha concebut específicament per a les casuístiques i necessitats de les entitats socials. El Toolkit, realitzat per Ivàlua, està compost per eines pràctiques d’avaluació formulades com a preguntes habituals que les entitats es fan a l’hora d’afrontar el procés d’avaluació en les seves diferents fases. Aquest recurs s’ha fet també gràcies al coneixement adquirit en conèixer la realitat de 10 entitats socials que van rebre assessoraments per part d’Ivàlua en matèria d’avaluació.

L’assessorament d’Ivàlua a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, iniciat l’any 2017, té l’objectiu de promoure l’avaluació en les entitats del tercer sector social. Les diferents activitats que es duen a terme se centren sobretot en una tasca de sensibilització sobre la necessitat i els avantatges d’avaluar programes d’intervenció social i introduir l’avaluació de forma sistemàtica en el si de les entitats. L’any 2017 Ivàlua va publicar la Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social que es pot consultar al web d’Ivàlua.

Informe L’avaluació al tercer sector social. Reptes i propostes de millora

Toolkit d’avaluació

Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social