Vés al contingut

Ivàlua presenta l’avaluació del disseny i implementació de la Renda Garantida de Ciutadania

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
 • La prestació social pretén assegurar els mínims per una vida digna per a persones i llars en situació de pobresa a Catalunya

 • L’avaluació té l’objectiu d’analitzar si el disseny i funcionament de l’RGC són adequats per atendre les necessitats de les llars vulnerables

 • Els informes d’Ivàlua conclouen que la intervenció té una cobertura baixa de llars necessitades (+40%), que està ben focalitzada en les llars més vulnerables (+84%) i que és efectiva per sortir o mitigar la situació de pobresa (+66% dels casos).

Ivàlua presenta l’avaluació del disseny i implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), una intervenció del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya que garanteix una prestació social a través de la qual es volen assegurar els mínims per una vida digna a les persones i llars que es troben en situació de pobresa a Catalunya. L’avaluació té l’objectiu d’analitzar si el disseny i la implementació d’aquesta política del gener de 2020 a l’abril de 2022 són els adients per a atendre les llars vulnerables i revertir la situació de pobresa severa dels seus beneficiaris; promovent-ne alhora la seva autonomia i participació activa en la societat.

L’informe d’Ivàlua conclou que la intervenció té una cobertura baixa de llars necessitades (+40%), que està ben focalitzada en les llars més vulnerables (+84%) i que és efectiva per sortir o mitigar la situació de pobresa (+66% dels casos). També presenta unes recomanacions en el sentit de modificar els requisits d’accés a la prestació; facilitar la tramitació conjunta de RGC i Ingrés Mínim Vital (IMV); i ampliar les anàlisis i millorar els sistemes d’informació disponibles de l’RGC.

 

Avaluacions realitzades

L’avaluació, encarregada per l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques de la Direcció General de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, analitza l’RGC en el període de gener de 2020 a abril de 2022.

L’avaluació del disseny ha revisat si la prestació és adequada per atendre i cobrir les necessitats econòmiques de la població en pobresa severa. S’han fet estimacions a partir de les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida 2020 i 2021. Per la seva banda, l’avaluació de la implementació ha revisat el funcionament de l’RGC pel període de gener de 2020 fins a abril de 2022. S’han fet servir dades dels registres administratius de gestió de l’RGC: el Curam i l’AS-400.

 

Principals conclusions

 • Cobertura baixa de la prestació: 40,37% l’any 2020 i 43,60% l’any 2021.
  L’any 2020, 285.196 llars es troben en pobresa severa. Aquest conjunt representa el 9,32% de les llars a Catalunya, un percentatge molt similar al de l’any 2021 (9,55%). D’aquestes, menys de la meitat són elegibles per rebre l’RGC.

  Bon grau de focalització de la intervenció: D’entre el conjunt de llars elegibles, un 95,77% són pobres severes l’any 2020, i un 84,93% l’any 2021. És a dir, la gran majoria de les persones que reben la prestació, la necessiten.

 • Efectivitat de la intervenció: Un 66,64% de les llars que rep la prestació, surt de la situació de pobresa severa. Tanmateix, la prestació no garanteix el mateix nivell de protecció per a totes les llars perceptores: la gran majoria de les llars de tres o més membres no surten de la situació de pobresa severa després de rebre la prestació.

 

Resultats de l’avaluació del disseny

 • Identificada una cobertura propera al 40%. L’RGC no arriba al conjunt de llars en pobresa severa pel caràcter restrictiu dels requisits, especialment per la incompatibilitat de la prestació amb l’activitat laboral, i la definició dels llindars d’ingressos.

 • Quantia adequada per a les llars petites. Es mostra insuficient per a les llars de més de 3 membres que no abandonen la situació de pobresa severa tot i percebre la prestació.

 • Necessitat d’estudiar els possibles efectes que generaria la compatibilitat de prestació i activitat laboral per evitar la trampa de pobresa.

 • Desplegar l’Ingrés Mínim Vital (IMV) representaria un estalvi pressupostari d’RGC molt significatiu.

 

Resultats de l’avaluació de la implementació

 • Identificat un increment rellevant del nombre de sol·licituds i llars perceptores entre els anys 2020 i 2021 per l’efecte de la pandèmia, però una estabilització a 2022.

 • Reducció dels terminis de resolució de sol·licituds i un funcionament adequat dels pagaments.

 • Volum baix de suspensions i extincions; majoria de suspensions per motius laborals i de les extincions pel fet que la prestació fa més de 12 mesos que està suspesa.

 • Proporció baixa de llars que compatibilitzen IMV i RGC.

 • Necessitat d’adequar els sistemes d’informació per disposar de dades actualitzades i ampliar les ja existents, vinculant la informació amb altres registres administratius.

 

Recomanacions d’Ivàlua

 • Explorar modificacions dels requisits d’accés a l’RGC per a millorar-ne la cobertura i revisar l’adequació de la quantia segons la grandària de la llar

 • Avançar en maneres de facilitar la tramitació conjunta de l’RGC i l’IMV per millorar la compatibilitat entre ambdues prestacions

 • Ampliar les anàlisis i millorar els sistemes d’informació disponibles de l’RGC

 

Avaluació Renda Garantida de Ciutadania

 

Actes de presentació de l’avaluació

Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya / 27 abril 2023 / Barcelona

Ivàlua va comparèixer en el marc de la ponència sobre la proposició de llei de modificació de la llei 14/2017 del 20 de juliol de la Renda Garantida de Ciutadania mostrant dades de l'efecte que les modificacions podrien tenir en termes de cobertura sobre la pobresa severa, focalització i impacte pressupostari i en requisits d'edat, compatibilitat amb l'activitat laboral i modificació dels llindars d'ingressos a partir de simulacions fetes amb dades de l'ECV 2020 i 2021. Aquesta simulació es va fer a petició del Departament d’Economia i Hisenda per valorar una proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017 de RGC del grup parlamentari d’En Comú Podem.

Accedeix al vídeo

 

Presentació de la RGC al congrés Inclusió.cat / 8 i 9 juny 2023 / Vic

Ivàlua ha participat al IV Congrés de l’Acció Social – Serveis socials, transversalitat i inclusió social amb, entre d’altres, la ponència Avaluació del disseny i la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania a càrrec de l’analista d’Ivàlua, Júlia de Quintana.

 

Presentació a la Comissió de Govern de la RGC / 6 juliol 2023 / Barcelona

L'equip d'avaluació de la RGC ha presentat els resultats de l'avaluació a la Comissió de Govern de la RGC davant el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i d’altres representants del departament, així com representants de les principals entitats del tercer sector, els sindicats i la patronal. Ivàlua ha mostrat els principals resultats de l'avaluació del disseny i la implementació de la RGC i les recomanacions de l'informe, fent èmfasis a la necessitat de millorar la cobertura de la prestació i la compatibilitat entre RGC i IMV. Les entitats han assenyalat la necessitat de fer servir indicadors de carència material i despesa, per tal de mesurar millor la pobresa i identificar la població diana. S'ha conclòs l'acte destacant que l'avaluació serà d'utilitat per la modificació de la Llei 14/2017 de la RGC que s'està discutint al Parlament.