dt., 16/03/2021 - 11:01

Ivàlua participa en un curs sobre avaluació de polítiques i programes públics de l’Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

El director executiu d’Ivàlua, Marc Balaguer, ha participat com a ponent a un curs sobre avaluació de polítiques i programes públics organitzat per l’Instituto de Estudios Fiscales del Ministeri d’Hisenda del govern d’Espanya adreçat a cossos directius i tècnics dels tribunals de comptes i òrgans de control extern  que exerceixen una funció fiscalitzadora sobre les administracions autonòmiques.

En la intervenció es va explicar la missió d’Ivàlua és promoure la cultura de l’avaluació de polítiques públiques i en com aquesta tasca és important per millorar la qualitat, l’eficiència en la gestió de recursos, així com la transparència i el rendiment de comptes.

De forma més específica es va parlar sobre  l’ús de l’evidència per millorar la qualitat de les polítiques públiques posant èmfasi en aquests aspectes que també poden ser d’utilitat per aquests tipus d’entitats. En aquest sentit, l’explicació es va centrar en recursos vinculats a l’evidència que poden ser útils també per aquests òrgans com son els policy briefs, les revisions d’evidència, les iniciatives què funciona i les infografies com a elements que poden millorar el coneixement de les avaluacions i la transparència de l’actuació dels poders públics i que per aquests motius també poden contribuir a la millora de l’auditoria operativa de les polítiques públiques. 

També hi han intervingut el professor universitari i expert en anàlisi de polítiques públiques, Osvaldo Feinstein, i el president de l’Agència Estatal d’Avaluació de Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis, Juan Antonio Garde Roca.

L’Instituto de Estudios Fiscales (IEF) és un centre especialitzat en la formació i investigació al servei de l’hisenda pública espanyola, depenent del Ministeri d’Hisenda del govern espanyol. En l’organització del curs hi participen també l’Instituto Nacional de Administración Pública, l’Asociación de Órganos de Control Externo Autonómicos i el Tribunal de Cuentas.

Instituto de Estudios Fiscales